تبلیغات اینترنتیclose
تاجریزی خاکستر -1به لمحه ای از شکوه می ما ند ( منصور خورشیدی )
پیچک ( منصور خورشیدی )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنوشته شده در تاريخ پنجشنبه 26 اسفند 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

تاجریزی خاکستر-1: اشعار و خوانش منصور خورشیدی

 

به لمحه ای از شکوه می ما ند
 رستن حضورش
هنگامه ی عبور

از فصل اول تاجریزی خاکستر

***

صبح جنوبی ام این جا
با پلک های خسته
راه می گشاید

از ناف آسمان دوم
در حرمت گیاهی دستانم

***

روح خاکستری ام
میان تن آبی اَش

پرواز می کند  در فراز

و آن دور تر در  فرود
چیزی از پلک سوم او

 می افتد
در حلاوت نگاه من

***

می نشانم اَش به پهلویم
در همهمه سوی چهارم

میان بلوغ پیشاتی
وقتی نفس از گیاه می گیرد

 

منصور خورشیدی 

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار منصور خورشیدی -12, | بازديد : 74