تبلیغات اینترنتیclose
موجی برای پیوند،علی نوروزپور
پیچک ( منصور خورشیدی )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنظریه ای ارائه دادیم به نامِ " موجی برای پیوند ( اشعار انطباقی)"
چه افتخاری از این بالاتر که بزرگوارانی در امتداد با آن همچنان دست به تجربه بزنند و اینچنین زیبا نتیجه را شاهد باشیم....
اهالی مازندران، اشعاری را زمزمه مي كنند كه برلوح دلشان حك شده است.
محمدآملي متخلص به طالب آملي، از شاعران و سخنوران بنام قرن يازدهم هجري و از اركان اربعه شعر سبك هندي است. 
طالب در سال 994 هجري در آمل متولد شد و در سال 1036 هجري در هند وفات يافت.
طالب در هند به اوج قله شعر رسيد و به مقام ملك الشعرايي دربار دست يافت و در 42 سالگي در اوج شرف و اعتبار درگذشت. داستان عشق طالب آملي و مهاجرتش به هند، عرصه زمان را طی کرد و به يكي از داستانهاي ماندگار در فرهنگ مازندران تبديل شده است. مثنوي طالب و زهره، داستان عشق او به دختري به نام زهره است كه از كودكي در مدرسه همدرس او بود. اما ثروت و شهرت خانواده طالب و مقام شاعري و جواني او نتوانست خاندان زهره را راضي به ازدواج آنان كند....
وقتی خبر مرگ او به زهره می‌رسد، از داغ فراق و مرگ طالب آشفته شده، کنار رودخانه‌ ی هراز می‌رود و سراغ طالب را می‌گیرد، چرا که قبلاً چند بار طالب و زهره به آن‌جا رفته بودند. زهره که در عالم خیال و رؤیا و به یاد دوران گذشته با ماهیان صحبت می‌کند، دیگر به خانه برنمی‌گردد و برای همیشه ناپدید می‌شود… 
در این راستا بیتی از "طالب" را در انطباق با شعر حجم از استاد این سبک جناب "منصور خورشیدی" شاعر گرانقدر مازندرانی... با برگردان اسپانیایی ... بخوانیم؛
و با اجازه ایشان این اثر را در مجموعه ی اشعار دو زبانه انطباقی ثبت میکنیم...
با سپاس/ علی نوروزپور/ بمانید جاودان
****
آن شوخ نهالم که گرم بر کنی از جای
بر سطح هوا سبز کنم ریشه ی خود را
(طالب آملی)
از دانه به دانه می روید
این ریشه در هوا
با ضربِ کندِ عقربه
در بافت های تو در تو
باد هم
خسته به دیدار دانه می آید
و می سوزد
ریشه ی گیاهی در من
در فضا
(منصور خورشیدی)
****
Yo soy aquella planta alegre
Que si la arrancas de su tierra
crece verde su raíz en el aire
(Amoli)
De semilla a semilla crece
esta raíz en el aire 
con el lento ritmo de las agujas del reloj
en tejidos enredados entre si
y el viento viene cansado a ver a la semilla
se quema raíz de una planta 
.en mí y en el espacio
Taleb Amoli / Mansour Khorshidi / Traducido por / Ali Norouzpour
امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت