از دانه به دانه می روید( منصور خورشیدی ) - پنجشنبه 21 دی 1396
نبض بی قرار تاریخ تن را( منصور خورشیدی ) - چهارشنبه 14 تير 1396
اندکی آسمان زیر باران ( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 15 فروردين 1396
طرح ساده‌ی یک گل( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 8 فروردين 1396
نبض آب ( منصور خورشیدی ) - دوشنبه 7 فروردين 1396
کنار تنهایی : خیالم را آسان کنار تنهایی ام ( منصور خورشیدی ) - يکشنبه 6 فروردين 1396
تاجریزی -2:بهار همیشه را( منصور خورشیدی ) - شنبه 28 اسفند 1395
تاجریزی خاکستر -1به لمحه ای از شکوه می ما ند ( منصور خورشیدی ) - پنجشنبه 26 اسفند 1395
پشت باد های سرگردان( منصور خورشیدی ) - يکشنبه 22 اسفند 1395
منشور عاشقانه‌ی علف با آب( منصور خورشیدی ) - دوشنبه 16 اسفند 1395
کدام فصل سال التهاب شاخه ها( منصور خورشیدی ) - يکشنبه 15 اسفند 1395
ترس روی آینه( منصور خورشیدی ) - جمعه 13 اسفند 1395
سجاده روی ماه بینداز(4) ( منصور خورشیدی ) - دوشنبه 9 اسفند 1395
سجاده روی ماه بینداز(3)( منصور خورشیدی ) - دوشنبه 9 اسفند 1395
سجاده روی ماه بینداز(2)( منصور خورشیدی ) - دوشنبه 9 اسفند 1395
سجاده روی ماه بینداز(1) ( منصور خورشیدی ) - دوشنبه 9 اسفند 1395
پشت پرسه های مدام (رفتار ها ) ( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 3 اسفند 1395
به اعماق کودکی رفتم( منصور خورشیدی ) - دوشنبه 2 اسفند 1395
حیرت از هزار زاویه ( منصور خورشیدی ) - يکشنبه 1 اسفند 1395
لبخند نور در بال نیلوفر ( منصور خورشیدی ) - يکشنبه 1 اسفند 1395
بهار کودکی آن سالهای دور ( منصور خورشیدی ) - يکشنبه 1 اسفند 1395
وقتی ترس روی هوای مست مي‌رقصد( منصور خورشیدی ) - شنبه 30 بهمن 1395
طعم ترانه ی تنهائی ( منصور خورشیدی ) - شنبه 30 بهمن 1395
رسم ظریف دیدن در سرعت نگاه( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 26 بهمن 1395
دلم به اندازه ی دنیا است ( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 26 بهمن 1395
نصف النهار گیسو مشرقی ترین( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 26 بهمن 1395
در پیچ و تاب آب جهان کودکی اَم ( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 26 بهمن 1395
شکل پرواز شد آواز میان لب های تو( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 26 بهمن 1395
هوشیاری سپیده دمان( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 26 بهمن 1395
ضریب نفس ها میان دو نگاه ( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 26 بهمن 1395
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد